Close

38+ Mẫu Logo Nghệ Thuật

Xem thêm: >>> BÁO GIÁ THIẾT KẾ LOGO

Bạn đã bao giờ wondered tầm quan trọng của một biểu tượng là gì và làm thế nào nó ảnh hưởng đến người dân? Một biểu tượng đại diện cho hoặc tượng trưng cho công ty của bạn hoặc sản phẩm của bạn. Đó là một thương hiệu.

Ví dụ, bất cứ khi nào bạn thấy golden arches vàng trông giống như chữ “M” bạn sẽ tự động nghĩ McDonalds. Hoặc nếu bạn thấy một kiểm tra đánh dấu, bạn sẽ nói rằng nó là Nike. Và đó là mục đích của biểu tượng. Thiết kế một logo không phải là dễ dàng. Bạn thực sự cần cảm hứng và rất nhiều sáng tạo.

Đầu tiên, tôi muốn nói về đường nghệ thuật. Dòng nghệ thuật là một hình ảnh bao gồm các đường thẳng và cong đã được đặt chống lại một nền tảng để đại diện cho các đối tượng. Dòng nghệ thuật thường được đặt trên một nền tảng đơn giản để xem tốt hơn hình ảnh. Hình ảnh dưới đây được thực hiện bởi Gustave Doré miêu tả những câu chuyện của Baron von Münchhausen trong đường nghệ thuật.

Không có hai loại dòng nghệ thuật biểu tượng. Đầu tiên là mẫu thiết kế mở, trong đó biểu tượng của loại này không tạo thành một hình dạng kèm theo. Thứ hai là thiết kế liên tục. Biểu tượng của loại này có dòng đó là liên tục và tạo thành một hình dạng kèm theo. Trước đó, nhà thiết kế chỉ sử dụng màu đen và trắng dòng nghệ thuật biểu tượng. Tuy nhiên, bạn có thể bây giờ cũng tạo ra biểu tượng bằng cách sử dụng màu sắc khác nhau.

Trong bài này, tôi đã giới thiệu những biểu tượng nghệ thuật dòng sáng tạo nhất để bạn có được cảm hứng. Tôi cũng đặt một số ý kiến và đề xuất trên mỗi để giúp bạn nếu bạn có thể làm logo nghệ thuật dòng riêng của bạn.

Thư viện 55+ mẫu logo nghệ thuật đẹp sáng tạo


logo nghệ thuật
logo nghệ thuật
logo nghệ thuật
logo nghệ thuật
logo nghệ thuật
logo nghệ thuật
logo nghệ thuật
logo nghệ thuật
logo nghệ thuật
logo nghệ thuật
logo nghệ thuật
logo nghệ thuật
logo nghệ thuật
logo nghệ thuật
logo nghệ thuật
logo nghệ thuật
logo nghệ thuật
logo nghệ thuật
logo nghệ thuật
logo nghệ thuật
logo nghệ thuật
logo nghệ thuật
logo nghệ thuật
logo nghệ thuật
logo nghệ thuật

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *