Close

70+ Mẫu Logo Hỏi Đáp

Xem thêm: >>> BÁO GIÁ THIẾT KẾ LOGO

Bong bóng lời thoại (cũng phát biểu bong bóng, bong bóng đối thoại hoặc bong bóng lời) là một quy ước logo do hoa sử dụng phổ biến nhất trong truyện tranh, truyện tranh và phim hoạt hình để cho phép từ (và nhiều ít thường xuyên hơn, hình ảnh) được hiểu như là đại diện cho tiếng nói hoặc suy nghĩ của một cho nhân vật trong truyện tranh. Thường là một sự phân biệt chính thức giữa các quả bóng chỉ ra những suy nghĩ và một trong đó cho thấy từ nói aloud: bóng truyền tải suy nghĩ chủ quan thường được gọi là một bong bóng suy nghĩ.

Bong bóng lời thoại lưu loát được sử dụng cho các biểu tượng mạng xã hội, diễn đàn và blog khác. Họ hoàn toàn chỉ ra mục đích của các trang web này là để tổ chức các cuộc thảo luận và hội thoại. Biểu tượng bong bóng là cách tốt nhất để hiển thị ra trang web của bạn tự nhiên cũng như kết hợp một thương hiệu và sản phẩm trong trí tưởng tượng của khách hàng.

Thư viện 35+ mẫu logo hỏi đáp đẹp sáng tạo


logo hỏi đáp
logo hỏi đáp
logo hỏi đáp
logo hỏi đáp
logo hỏi đáp
logo hỏi đáp
logo hỏi đáp
logo hỏi đáp
logo hỏi đáp
logo hỏi đáp
logo hỏi đáp
logo hỏi đáp
logo hỏi đáp
logo hỏi đáp
logo hỏi đáp
logo hỏi đáp
logo hỏi đáp
logo hỏi đáp
logo hỏi đáp
logo hỏi đáp
logo hỏi đáp
logo hỏi đáp
logo hỏi đáp
logo hỏi đáp
logo hỏi đáp
logo hỏi đáp
logo hỏi đáp
logo hỏi đáp
logo hỏi đáp
logo hỏi đáp
logo hỏi đáp
logo hỏi đáp
logo hỏi đáp
logo hỏi đáp
logo hỏi đáp
logo hỏi đáp
logo hỏi đáp
logo hỏi đáp
logo hỏi đáp
logo hỏi đáp
logo hỏi đáp
logo hỏi đáp
logo hỏi đáp
logo hỏi đáp
logo hỏi đáp
logo hỏi đáp
logo hỏi đáp
logo hỏi đáp
logo hỏi đáp
logo hỏi đáp
logo hỏi đáp
logo hỏi đáp
logo hỏi đáp
logo hỏi đáp
logo hỏi đáp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *