0983.400.168

Close

49+ Mẫu Logo Đơn Giản

Xem thêm: >>> BÁO GIÁ THIẾT KẾ LOGO

Liên hệ tư vấn: 0983 400 168

Logomark một là một indetifying hiệu hoặc biểu tượng không chứa tên doanh nghiệp. Ví dụ: suy nghĩ của arches vàng của Mcdonald’s hay Nike swoosh. Bắt đầu để có được hình ảnh?

Công ty sử dụng logomarks bởi vì họ đang đáng nhớ, ngay lập tức nhận ra, và rõ ràng khi sao chép kích thước nhỏ. Trong tự nhiên sẽ không phức tạp, mà làm cho họ rất hấp dẫn cho bộ não tiềm thức của bạn để ghi nhớ. Logomarks cũng ít trực tiếp, có nghĩa là họ rời khỏi chỗ cho giải thích rộng hơn hoặc lam logo cong ty của bạn. Họ nên Tuy nhiên đại diện cho tầm nhìn của công ty, văn hóa, và đề xuất giá trị.

Hôm nay, chúng tôi thu thập một số ví dụ tuyệt đẹp của logomarks để truyền cảm hứng cho bạn. Vì vậy nếu bạn đang trong quá trình thiết kế một logomark, trưng bày hình ảnh này là ràng buộc để giúp bạn có được một số ý tưởng chảy. Tận hưởng!

Thư viện 35+ mẫu logo đơn giản đẹp sáng tạo


logo đơn giản
logo đơn giản
logo đơn giản
logo đơn giản
logo đơn giản
logo đơn giản
logo đơn giản
logo đơn giản
logo đơn giản
logo đơn giản
logo đơn giản
logo đơn giản
logo đơn giản
logo đơn giản
logo đơn giản
logo đơn giản
logo đơn giản
logo đơn giản
logo đơn giản
logo đơn giản
logo đơn giản
logo đơn giản
logo đơn giản
logo đơn giản
logo đơn giản
logo đơn giản
logo đơn giản
logo đơn giản
logo đơn giản
logo đơn giản
logo đơn giản
logo đơn giản
logo đơn giản
logo đơn giản
logo đơn giản

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *