Close

44+ Mẫu Logo Con Mắt

Xem thêm: >>> BÁO GIÁ THIẾT KẾ LOGO

Một thiết kế logo là một trong các thành phần quan trọng nhất của hình ảnh của doanh nghiệp. Nó về cơ bản là hình ảnh mà một khách hàng có thể nhớ của một công ty cụ thể. Biểu tượng đồ họa này đại diện cho nhân vật cũng như triết lý của công ty. Một thiết kế logo độc đáo grabbing sự chú ý có một tiềm năng để biến thành một điều độc lập mà có thể được công nhận mà không cần một tên công ty. Trong ngày hôm nay của bài viết, bạn sẽ thấy các thiết kế khác nhau của biểu tượng trong đó có hình ảnh chính là một mắt. Mắt biểu tượng thường được sử dụng trong các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp eyecare, trong bất kỳ loại hình kinh doanh an ninh và doanh nghiệp nhiếp ảnh. Bộ sưu tập của logo thiết kế trình bày cho bạn sự phổ biến toàn cầu của mắt như một biểu tượng cho một mảng rộng lớn của các doanh nghiệp không liên quan.

Dưới đây là 30 đẹp thiết kế mắt biểu trưng cho cảm hứng của bạn. Một mắt là chỉ là một biểu tượng đơn giản nhưng nó lá một ấn tượng mạnh với công chúng. Kiểm tra các khác nhau mắt biểu tượng được thiết kế độc đáo và thật sự làm hài lòng. Có vui vẻ duyệt!

Thư viện 35+ mẫu logo con mắt đẹp sáng tạo


logo con mắt
logo con mắt
logo con mắt
logo con mắt
logo con mắt
logo con mắt
logo con mắt
logo con mắt
logo con mắt
logo con mắt
logo con mắt
logo con mắt
logo con mắt
logo con mắt
logo con mắt
logo con mắt
logo con mắt
logo con mắt
logo con mắt
logo con mắt
logo con mắt
logo con mắt
logo con mắt
logo con mắt
logo con mắt
logo con mắt
logo con mắt
logo con mắt
logo con mắt
logo con mắt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *