Close

24+ Mẫu Logo Bia Hơi

Xem thêm: >>> BÁO GIÁ THIẾT KẾ LOGO

Bia, có khoảng 1,7 tỉ lít bia tổng sản xuất trên toàn cầu, là một trong nhất chủ yếu tiêu thụ đồ uống có cồn, chúng tôi có ngày hôm nay. Với cao cấp có một nhu cầu cao, do đó, các lĩnh vực xây dựng thương hiệu sắc vàng và quảng cáo có liên quan. Và trong khi nó đã trong lịch sử nhân loại, bia đã có một phần lớn của truyền thống thiết kế tuyệt vời của nó, mà làm cho một phần của ngành công nghiệp thiết kế chúng tôi có ngày hôm nay.

Từ chai bia thiết kế bao bì nhãn hiệu tổng thể của nó, chính mình mục đích để làm cho bạn uống. Và trong khi nó là mục đích của việc có bia, việc sử dụng nó như là một biểu tượng logo trong lĩnh vực khác bắt đầu nổi lên. Benjamin Franklin từng nói rằng “bia là bằng chứng rằng Thiên Chúa yêu thương chúng ta và muốn chúng ta được hạnh phúc”, và trong khi đây là một tuyên bố tốt, thiết kế được tìm thấy một cách để tích hợp các đồ uống có cồn này vào lĩnh vực thiết kế logo để nấu thương hiệu và bản sắc.

Dưới đây là một bộ sưu tập thiết kế logo bia không chỉ tràn ngập cho các công ty bia và bia nhưng đối với lĩnh vực khác; chỉ thời gian này họ sử dụng bia như biểu tượng.

Thư viện 35+ mẫu logo bia hơi đẹp sáng tạo


logo bia hơi
logo bia hơi
logo bia hơi
logo bia hơi
logo bia hơi
logo bia hơi
logo bia hơi
logo bia hơi
logo bia hơi
logo bia hơi
logo bia hơi
logo bia hơi
logo bia hơi
logo bia hơi
logo bia hơi
logo bia hơi
logo bia hơi
logo bia hơi
logo bia hơi
logo bia hơi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *